Škodu lze nahlásit:

– telefonicky na čísle: 272 10 10 10

– na každé pobočce Pojišťovny VZP, a.s.

– prostřednictvím vyplněného formuláře s názvem Oznámení škodní události

Formulář lze zaslat elektronicky na adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz nebo doporučenou poštou na sídlo pojišťovny, Ke Štvanici 656/3, 18600 Praha 8, na odbor Likvidace pojistných událostí.

 

V případě elektronické komunikace s Pojišťovnou VZP, a.s., je maximální povolená velikost příloh v emailu 15MB. V případě větších příloh je nutné obsah zasílané dokumentace rozdělit do více emailů. Při překročení maximální velikosti příloh nebude email doručen.