Pojistili jsme již celou řadu ordinací, poliklinik, nemocnic i lékáren. V současné době jsme volbou číslo jedna pro veškerá pojištění ve zdravotnictví v ČR. Mezi naše vážené klienty např. patří:

Poliklinika I. P. Pavlova, Praha

Poliklinika s dlouholetou zkušeností nabízející komplexní zdravotní péči.

MUDr. Iveta Máčelová, Žďár nad Sázavou – ambulance interny

Nemocnice Slaný

Tato nemocnice je majetkem města Slaný, které ji provozuje od roku 1996. Celková kapacita nemocnice je 314 lůžek.

Lékárna na Pekařské, Brno – PharmDr. Ilona Mravcová

Městská nemocnice Městec Králové a.s.

Zařízení poskytující akutní péči v oborech vnitřní lékařství a chirurgie, včetně akutní intenzivní a resuscitační péče. Dále také nabízí zdravotní služby ve specializovaných ambulancích a poradnách, přičemž některé z nich jsou v oblasti Kolínska a Nymburska unikátní. Specialitou nemocnice je zajišťování komplexnosti služeb pro pacienty vyžadující následnou, dlouhodobou a rehabilitační péči na všech úrovních.

Nemocnice Na Bulovce, Praha

Tato pražská nemocnice poskytuje komplexní základní a vysoce odbornou specializovanou lékařskou péči, preventivní vyžádanou péči v rozsahu potřeb pacientů. V areálu nemocnice je nemocniční lékárna s pohotovostí a nepřetržitým provozem.

AGEL a.s.

Společnost AGEL je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. V současné době provozuje v ČR jedenáct nemocnic a několik dalších zdravotnických zařízení a to především na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Celkový počet hospitalizovaných v rámci celé skupiny je víc než 170 tisíc pacientů.

MUDr. Tomáš Lošťák, Brno – ordinace praktického lékaře pro dospělé

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Nemocnice je vysoce specializovaným zdravotnickým zařízením poskytujícím zdravotní péči v téměř celém rozsahu medicínského spektra.

AKI, spol. s r.o., Brno

Jde o nestátní zdravotnické zařízení s ambulantním provozem pro alergologii, klinickou imunologii, internu, revmatologii, ORL a rehabilitaci. Zajišťují léčebně preventivní péči pro všechny věkové kategorie. Součástí zdravotnického zařízení je také imunologická laboratoř a specializovaná lékárna.

Lékárna Ve středisku, Albrechtice

Ústav pro péči o matku a dítě

Ústav pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí je špičkové zdravotnické zařízení, které se specializuje na poskytování zdravotních služeb v základních oborech gynekologie a porodnictví a neonatologie a v řadě komplementárních oborů, které úzce souvisí s péčí o ženu a dítě. Jedná se o jedno z největších gynekologicko-porodnických a novorozeneckých pracovišť v České republice.

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Základním posláním společnosti je poskytování akutní i následné, lůžkové a ambulantní zdravotní péče pro pacienty z řad obyvatelů i návštěvníků Karlovarského kraje, v základních, specializovaných a superspecializovaných oborech, v maximálně možném rozsahu, kvalitě a dostupnosti.

MUDr. Eva Hlaváčová, Blansko

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Posláním nemocnice je poskytování komplexní lékařské péče 24 hodin denně akutním i chronickým pacientům. Kapacita nemocnice je 519 akutních lůžek a 123 lůžek následné péče.

Sang Lab – klinická laboratoř, s.r.o.

Společnost byla založena v roce 1998 a od té doby se vypracovala na největší klinickou laboratoř v Karlovarském kraji. Poskytujeme zdravotní péči v odbornostech klinická biochemie, hematologie a lékařská mikrobiologie. Hlavní diagnostické centrum se nachází v Karlových Varech v objektu dětské polikliniky. Pro zajištění požadavků preanalytické fáze pak provozujeme detašovaná pracoviště v Nejdku, Kraslicích, Ostrově, Sokolově, Mariánských Lázních, Aši, Chebu a Kladně.

Alzheimer Home s.r.o.

Jde o unikátní projekt propojení špičkových zdravotních a sociálních služeb v rámci péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a dalšími typy demencí. Je určen klientům, kteří potřebují 24 hodin denně, 365 dní v roce pomoc jiné osoby. Služby jsou zde poskytovány v komfortním, bezpečném a na nejvyšší možné úrovni personálně i technicky vybaveném sociálním pobytovém zařízení – domově se zvláštním režimem. Posláním tohoto zařízení je poskytování kvalitní, individuálně zaměřené pobytové sociální služby osobám s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a dalšími typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

MUDr. Zdeněk Domínek, oční lékař Praha

Pražská lékárnická s.r.o.

Lékárnický velkoobchod, který zajišťuje svobodně podnikajícím lékárníkům dlouhodobě stabilní podnikatelské prostředí. Své služby poskytuje v oblasti distribuce léčiv ve spolupráci s dalšími firmami a oborovými organizacemi.

MUDr. Marie Petrásová, s.r.o. – všeobecná praktická lékařka Brno

Esthesia s.r.o.

Klinika byla založena v roce 2003 v Praze, prvotně se zaměřením na stomatologii a implantologické zákroky. Po osmi letech provozu postupně rozšířila oblast svého působení o další obory zdravotní péče – estetika, relaxace a krása. Úzká souvislost mezi nimi je jednoznačná a klientům tak poskytne ještě více péče soustředěné na jednom místě.

EUROCLINICUM a.s.

Jde o vlastníka poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují zdravotní péči a zdravotní služby ve svých zdravotnických zařízeních. Jedná se o nemocnice, polikliniky, laboratoře, lékárny, specializovaná pracoviště pracovního lékařství, kliniky individuální péče apod.. Skupina působí na celém území České republiky s cílem vytvořit ucelenou síť vysoce kvalitních zdravotnických zařízení.

GynPor ambulance s.r.o.

Ambulance gynekologa, která zajišťuje komplexní služby, včetně operační léčby, léčby inkontinentních žen, péče o neplodné páry, zajišťuje těhotenskou poradnu a také léčí klimakterium.

MUDr. Zuzana Ryšavá, Rousínov, všeobecná praktická lékařka Rousínov

Chirurgické obory Praha s.r.o.

Společnost provozuje zdravotnické zařízení, ve kterém nabízí ošetření a vyšetření v oborech chirurgie, ortopedie, urologie, RTG a sono.

Lázně Luhačovice, a.s.

Jde o největší lázeňské zařízení  v Luhačovicích, které má ve své správě 14 minerálních pramenů, které již více než 300 let pomáhají při lázeňské léčbě onemocnění dýchacích cest, trávicího ústrojí, cukrovky a poruch pohybového aparátu. Lázně ročně navštíví téměř 30 000 pacientů, o které se stará téměř 500 zaměstnanců.

Šumperská nemocnice a.s.

Nemocnice Šumperk a.s. je všeobecnou nemocnicí s rozsáhlou lůžkovou a ambulantní složkou poskytující základní i specializovanou zdravotní péči pro spádovou oblast až 200 tisíc obyvatel. Vysoce specializovanou péči zajišťuje zejména spektrem náročných operativních výkonů (např. náhrady kyčelního, kolenního kloubu aj.). Jednotlivá pracoviště sledují nejnovější trendy v diagnostice i léčbě a jsou vybavena moderními přístroji. V nemocnici jsou prováděny implantace kardiostimulátorů, vyšetření pomocí OCT, ERCP. Specializovanou intermediární perinatologickou péči zabezpečuje dětské a novorozenecké oddělení. Na základě osvědčení MZ ČR je nemocnice od roku 2003 zapojena do programu mamografického screeningu.

Ústřední vojenská nemocnice Praha – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Jejím hlavním posláním je poskytovat kvalitní bezpečnou odbornou zdravotnickou péči založenou na nejmodernějších léčebných metodách a postupech ve prospěch zdraví a kvality života svých pacientů.
ÚVN pečuje z převážné části o obyvatele Prahy 6, o příslušníky armády a dalších složek ozbrojených sil, v řadě subspecializací také o nemocné z dalších regionů České republiky. Poskytuje moderní léčbu a péči ve všech oborech s výjimkou dětského lékařství, porodnictví, kardiochirurgie a léčby popálenin.
Jako jediná vojenská fakultní nemocnice v České republice je ÚVN výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením Armády České republiky.

Ortopedie a úrazová chirurgie s. r. o.

Ordinace lékařů specializujících se na ortopedii a chirurgii v Černošicích u Prahy.

Dejvická zdravotní s.r.o.

Ambulance obecné a úrazové chirurgie. Její specializací je traumatologie, gastroenterologie a cévní choroby. Také poskytuji poradenskou činnost v oblasti onemocnění prsu.

FutureLife a.s.

FutureLife sdružuje zdravotnická zařízení, která se specializují zejména na péči o ženu. Působí v odbornostech gynekologie, asistovaná reprodukce, gastroenterologie, genetika a další přidružené obory. Holding sdružuje síť klinik asistované reprodukce s pobočkami v České republice, Slovenské republice a v Londýně.

MUDr. Karin Veselská, Praktická lékařka pro děti a dorost Petrovice u Karviné

Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o.

Od 1. 3. 1997 jde o soukromé zdravotnické zařízení, jehož vedení klade důraz na osobní zodpovědnost každého zaměstnance za vykonanou práci, efektivnější využití všech přístrojů i zavádění nových léčebných a vyšetřovacích metod.

Centrum zdraví Dolní Břežany, a.s.

Společnost provozuje polikliniku v Dolních Břežanech, kde nabízí služby praktických i očních lékařů pro děti i dospělé, služby specialistů v oborech rehabilitace, kardiologie, diabetologie, psychiatrie, pneumologie, gynekologie, neurologie, alergologie, ortopedie, stomatologie, endokrinologie, ORL a fyzioterapie.

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)

Již více než 40 let poskytuje Institut klinické a experimentální medicíny zdravotnické služby na špičkové úrovni. Hlavním cílem institutu je neustálé zlepšování zdravotní péče o pacienty, zdokonalování léčebných postupů a uplatňování nejnovějších vědeckých poznatků v praxi. IKEM se stalo jedno z největších specializovaných klinických a vědeckovýzkumných pracovišť v ČR, které je zaměřeno na léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantaci orgánů, diabetologii a léčbu poruch metabolismu.

MUDr. Tomáš Arvai – stomatologická ordinace Havířov

MUDr. Renata Pešková – všeobecná praktická lékařka Brno

PsychArt s.r.o.

Psychiatrická ambulance v Jihlavě s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

TANA oční klinika s.r.o.

Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení poskytující nadstandardní ambulantní oftalmologickou péči. Hlavní specializací pracoviště je refrakční a kataraktová chirurgie. Od roku 2012 klinika rozšířila činnost o náročné operace zadního segmentu oka – vitrektomie.

Nemocnice Boskovice

Nemocnice poskytuje ambulantní a lůžkovou péči v základních oborech pro spádovou oblast boskovicka, blanenska a přilehlých regionů. Jejím základním a nejvyšším posláním je léčit a ošetřovat nemocné v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy.

MUDr. Zdeňka Macháčková – všeobecná praktická lékařka z Milovic

CLINICA BOHEMICA s.r.o.

Tato klinika nabízí komplexní stomatologickou péči pro všechny věkové kategorie. Mezi nabízené služby patří také estetická stomatologie, implantologie, dětské zubní lékařství, ortodoncie a dentální hygiena.

Zubní Lerch – stomatologická ordinace Znojmo

MUDr. Libor Vyskočil – chirurgická ordinace Brno

MUDr. Jan Malimánek – oční ordinace Brno

Poliklinika Bory spol. s r.o.

Jedná se o zdravotnické zařízení v Plzni, kde je spolu s dalšími nestátními zařízeními sídlícími v této budově poskytována ambulantní zdravotní péče v základních lékařských oborech a specializovaných oborech.

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava je špičkovou nemocnicí, která zaujímá přední místo mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. S 1.100 lůžky je největším státním zdravotnickým zařízením na severní Moravě a dokáže zajistit zdravotní péči pro 1,2 milionu obyvatel.

Rehabilitační ústav Hrabyně

Toto zařízení poskytuje péči klientům po úrazech, cévních mozkových příhodách nebo s onemocněním pohybového ústrojí či nervového aparátu.

Sociální a zdravotní centrum Letiny, s. r. o.

Sociální a zdravotní centrum Letiny je poskytovatelem pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem s celkovou kapacitou 260 lůžek.

Dentální klinika Kladno s. r. o.

Klinika nabízí pacientům služby praktických zubních lékařů včetně odborné péče endodoncie, protetiky, dentální hygieny a stomatochirurgie. Zařízení také nabízí pohotovostní službu.

Městská nemocnice Duchcov, VITA s.r.o.

Jedná se o malou nemocnici s rodinným prostředím.

Vojenská nemocnic Brno

Nemocnice zajišťuje lůžkovou, ambulantní a léčebnou péči. Poskytuje vyšetření v oblastech chirurgie, interny, neurologie, stomatologie atd. Nabízí také několik preventivních programů, které jsou zaměřeny na civilizační a onkologická onemocnění.

MUDr. Eliška Lazarová, gynekologie Bohumín

Nemocnice s poliklinikou v Semilech

Tato městská nemocnice má více jak stoletou tradici. V 90. letech prošla velkou dostavbou a rekonstrukcí, která ji proměnila do dnešní moderní podoby. Disponuje 141 lůžky pro intenzivní, akutní a následnou zdravotní péči.

Rehabilitační ústav Kladruby

Rehabilitační ústav Kladruby je odborný léčebný ústav určený k poskytování ústavní celodenní  komplexní rehabilitační léčby klientů po úrazech a operacích pohybového a nervového systému. Kapacita ústavu je 250 lůžek.

Chronicare s.r.o.

Cíleně se specializující zařízení na rehabilitaci mozku pomocí ergoterapie nebo muzikoterapie.

MUDr. Miloš Kuřitka – gynekologie Opava

GYN-PREN s.r.o.

Síť gynekologických ordinací v okrese Frýdek – Místek.

Zubní péče MDDr. Jan Lapiš s.r.o., Karviná

MUDr. Hana Synková, oční ambulance s.r.o., Ivančice

MDDr. Zuzana Gapková, Opava

MUDr. Pavel Čermák Ph.D., Gyncentrum Ostrava s.r.o.

EMA Emergency, s.r.o.

Subjekt poskytuje rychlou záchrannou službu

MUDr. Marek Kašpar, chirurgická ambulance Břeclav

… a mnoho dalších.